Lipcowe kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) zakończone !!

Lipcowe kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) zakończone !!

W dniach 27 lipca 2021 roku w Rzeszowie oraz 30 lipca 2021 w Tarnowie zakończyły się kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP), w których udział brało odpowiednio
12 i 9 osób.

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznali się m. in. z procedurami udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, resuscytacją krążeniowo-oddechową, poznali zasady postępowania z osobą nieprzytomną. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem fantomów oraz defibrylatora AED. Kursy zakończyły się egzaminem praktycznym i teoretycznym złożonym przed komisją egzaminacyjną. Dla wszystkich uczestników egzaminacyjne zmagania zakończyły się wynikiem pozytywnym.

Wszystkim kursantom gratulujemy pozyskania nowych umiejętności, a osoby zainteresowane udziałem w następnych organizowanych kursach KPP zapraszamy do zapisów na kolejny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP), którego rozpoczęcie planowane jest już w połowie sierpnia.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz