Wpółpraca

Porozumienie o współpracy

 

Dla kogo: dla osób fizycznych i prawnych (wykładowców, trenerów, instruktorów oraz instytucji samorządowych, firm, spółek, organizacji pozarządowych itp.)

 

Zalety:

 • Wzrost zleceń < – > możliwość obsługi większej ilości klientów i kontrahentów,
 • Brak konkurowania stron w zakresie działań rynkowych,
 • Preferencyjne warunki wymiany ofert ustalane każdorazowo,
 • Wsparcie merytoryczne, materialne i logistyczne,
 • Wspólne inicjatywy i większa szansa na powodzenie,
 • Szersze grono odbiorców,
 • Inne do ustalenia.

 

Wady: brak

 

Procedura zawarcia porozumienia (w trzech krokach):

 1. Kontakt telefoniczny,
 2. Weryfikacja strony,
 3. Termin spotkania,
 4. Spotkanie – omówienie zagadnień,
 5. Podpisanie porozumienia przez strony.

DOŁĄCZ DO NAS !

 

DEKLARACJA SENIOR 18+ pełnoprawne członkostwo

Dla kogo: dla osób fizycznych i prawnych (każda osoba od 18 roku życia oraz instytucji samorządowych, firm, spółek, organizacji pozarządowych itp.)

 

Warunki przystąpienia do organizacji:

 • Wskazanie powodu dla którego zamierza wstąpić w grono członków PIRKFiS,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Rekomendacja dwóch członków Instytutu (w tym jednego członka Władz)
 • Opłacona składka członkowska.

 

Korzyści z członkostwa w PIRKFIS:

 • Wsparcie organizacyjne (merytoryczne, personalne, materialne),
 • Wpis na listy specjalistów Instytutu w zakresie posiadanych umiejętności,
 • Pierwszeństwo w dostępie do informacji,
 • Pierwszeństwo do zatrudnienia,
 • Pierwszeństwo do pozyskania udziałów Instytutu,
 • Dostęp do bazy firm współpracujących z Instytutem,
 • Dostęp do kadr szkoleniowych Instytutu,
 • Dostęp do bazy materialnej na preferencyjnych warunkach,
 • Zniżki, rabaty i promocje przewidziane tylko dla członków Instytutu,
 • Możliwość ubiegania się m.in. o licencje w zakresie prowadzonej działalności,
 • Udział w imprezach okolicznościowych i integracyjnych przewidzianych dla członków i ich rodzin,
 • Tożsamość z Instytutem, poczucie przynależności do grupy specjalistów
 • Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego oraz awansu poprzez aktywny udział w organizacji (np.na członka zarządu)
 • Udział w zwyczajnych i nadzwyczajnych zebraniach członków Instytutu

 

Opłaty:

 • Osoby fizyczne 60 zł rocznie + 20 zł wpisowe (w tym legitymacja)
 • Osoby prawne (reprezentowane przez Dyrektora danej Instytucji) 120 zł + 20 zł wpisowe (w tym legitymacja)

 

DEKLARACJA JUNIORA 12+ członkostwo juniorskie

Dla kogo: dla dzieci, młodzieży od 12 roku życia

Warunki przystąpienia do organizacji:

 • Wskazanie powodu dla którego zamierza wstąpić w grono członków PIRKFiS,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Rekomendacja dwóch członków Instytutu.

 

Korzyści z członkostwa w PIRKFIS:
Opłaty: dzieci, młodzież do 18 roku życia – 0 zł