KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (KPP)

kurs_kwalifikowana_pierwsza_pomoc_polski_instytut

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) zajmuje szczególne miejsce pośród świadczonych przez nas usług. Ukończenie tego kursu pozwala na niesienie pomocy i ratowanie ludzkiego życia. Celem szkolenia jest przygotowanie pod względem merytorycznym, jak i praktycznym wszystkich uczestników zajęć.
KPP to najbardziej zaawansowany kurs z zakresu pierwszej pomocy, jaki może ukończyć osoba bez wykształcenia medycznego. Jego program jest ściśle określany prawnymi przepisami, prowadzić go mogą wyłącznie uprawnione i przeszkolone pod tym kątem podmioty. Uprawnia on do udzielania skutecznej pomocy medycznej zarówno w zakresie szeroko pojętej grupy wypadków jak i zachorowań.

Najbliższy planowany kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) rozpocznie się: 1.12.2019 roku w Jaśliskach.

Mamy ostatnie wolne miejsca !!

W przypadku osób indywidualnych, kurs odbywa się po zgromadzeniu odpowiedniej ilości uczestników.
W przypadku grup zorganizowanych w każdym dowolnym terminie i miejscu, dostosowanym do uczestników.

Cena:

  • 799 zł
  • dla członków PIRKFiS: 699 zł
  • Cena kursu dla służb mundurowych podlega indywidualnym negocjacjom
  • ukończone 18 lat
  • oświadczenie o niekaralności
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Kurs jest niezbędny do podjęcia pracy w niektórych zawodach np: jako Ratownik Wodny. Jest honorowany podczas aplikowania do pracy w służbach mundurowych np: Policji, Straży Pożarnej.

Cały kurs to 66 godzin szkolenia. W tym 25 godzin teorii i 41 godzin praktyki. Skierowany do osób pełnoletnich. To najbardziej zaawansowany kurs w zakresie ratownictwa, jaki może ukończyć osoba bez wykształcenia medycznego. Program kursu realizowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i pozwala kursantom nabyć tytuł “Ratownika”. Prowadzić kurs mogą wyłącznie podmioty do tego uprawnione i przeszkolone.

Istnieje możliwość uzyskania 10% rabatu za każdego zgłoszonego kursanta. Dotyczy to osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych.

Zobacz inne kursy