KURS NA INSTRUKTORA RATOWNICTWA WODNEGO

Kurs na Instruktora Ratownictwa Wodnego to kurs, po którym zgodnie z rozporządzeniem MSW z dnia 21.06.2012 r otrzymasz uprawnienia zawodowe instruktora ratownictwa wodnego. Kurs trwa min. 38 godzin. Zakończony jest egzaminem praktycznym. Po ukończonym kursie uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie.
Odbycie kursu i zaliczenie egzaminu uprawniają do pracy jako kadra dydaktyczna w czasie szkoleń ratowników wodnych oraz szkoleń na instruktorów ratownictwa wodnego. Jest to praca zarówno w formie wykładów jak też w formie ćwiczeń praktycznych.
Po odbyciu kursu Instruktor Ratownictwa Wodnego ma możliwość prowadzenia działalności edukacyjnej i profilaktycznej, dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

 

Terminy i numery kursów:

07.12 – 13.12.2019 – numer 01/IRW/19

14.12 – 20.12.2019 – numer 02/IRW/19

04.01 – 10.01.2020 – numer 03/IRW/20

11.01 – 17.01.2020 – numer 04/IRW/20

999 zł (kurs + egzamin + koszulka Ratownika + czepek)

Wymagania na kurs przygotowujący do zdania egzaminu zawodowego:

  • ukończenie 18 roku życia
  • oświadczenie o stanie zdrowia

  • praca jako Instruktor Ratownictwa Wodnego
  • po ukończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie uprawniające do pracy jako kadra dydaktyczna w czasie szkoleń ratowników instruktorów

Kurs na Instruktora ratownictwa wodnego trwa min. 38 godzin. Zakończony jest egzaminem praktycznym.

Egzamin praktyczny polega na:

  • symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej aktywnej na odległości co najmniej 10 m i głębokości co najmniej 1,60 m
  • symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej pasywnej na odległości co najmniej 80 m i głębokości co najmniej 1,60 m,
  • 20-minutowych zajęć teoretycznych dla grupy co najmniej pięcioosobowej na temat określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia ratowników wodnych,
  • 20-minutowych zajęć praktycznych z grupą co najmniej pięcioosobową na temat określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia ratowników wodnych.

Zgodnie z rozporządzeniem MSW z dnia 21.06.2012 r. w kursie na Instruktora Ratownictwa wodnego może uczestniczyć osoba pełnoletnia oraz osoba, która nie jest ratownikiem wodnym ale zaliczy egzamin praktyczny (jest on identyczny jak egzamin na ratownika wodnego).

Aby zostać wpisanym na listę kursantów, na dany termin należy:

  1. Wpłacić pełną kwotę za kurs z góry lub przedpłatę w wysokości 400 zł na konto bankowe: mBank nr 43 1140 2004 0000 3202 7828 5313 pozostałą część wpłaty należy przelać najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem kursu. W tytule przelewu podajemy Imię i Nazwisko oraz numer kursu.
  2. Wysłać e-mail z danymi imię i nazwisko, data urodzenia, termin kursu oraz potwierdzenie dokonania przelewu na e-mail: biuro@pirkfis.pl

Co należy zabrać na kurs:

– 1 zdjęcie legitymacyjne
– Jeżeli kurs jest na basenie: czepek i okulary do pływania
– Strój pływacki
– Krem z filtrem UV
– Wypełnione zaświadczenie
– Notatnik, długopis
– Osoby na obóz ratowniczy na jeziorze: płetwy, maskę, fajkę nurkową, czapkę, kurtkę

 

Ważna informacja: jeśli nie umiesz pływać, nie zapisuj się na kurs! Kurs na Ratownika Wodnego, nie jest szkółką nauki pływania. Ratownik musi umieć doskonale pływać, jeśli ma nieść pomoc innym ludziom.

 

Promocja 10% przy zapisie i wpłacie do końca roku 2019 roku !

Zniżka dotyczy kursów rozpoczynających się w grudniu 2019, styczniu oraz lutym 2020 roku. Warunkiem skorzystania z rabatu jest zapisanie się na kurs do końca listopada 2019 roku i wpłacenie zaliczki w wysokości 200 złotych.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty !

Zobacz inne kursy