Usługi i szkolenia BHP

Kompleksowa obsługa firm

 

Każdy właściciel firmy zgodnie z prawem powinien zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy bez względu na to, ilu ich zatrudnia. W ramach tej reguły pracodawcę obowiązują szczegółowe wymogi dotyczące służby BHP i ochrony przeciwpożarowej, ujęte w liczne przepisy i zasady.

 

Nasz Instytut oferuje kompleksowe usługi BHP obejmujące właściwie wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach. Oferowane usługi obejmują więc zarówno doradztwo jak i analizę, ocenę i wdrażanie niezbędnych procedur, instrukcji i organizacji pracy w odniesieniu do obowiązujących przepisów. Gwarantujemy pełen profesjonalizm w każdym aspekcie naszej działalności.

 

Całościowa obsługa obejmuje m.in. prowadzenie rejestrów oraz wykonywanie szczegółowych instrukcji lub analiz, które mają na celu dostosowanie warunków pracy w danym zakładzie do wymagań BHP. Ponadto wspieramy i reprezentujemy naszych Klientów podczas kontroli ze strony organów nadzoru nad warunkami pracy (PIP, PIS, itp.) Bierzemy udział w postępowaniach powypadkowych.

 

Usługi BHP świadczone przez nasz Instytut charakteryzuje kompleksowość i profesjonalizm.

 

Nasze usługi BHP oparte są na przepisach Kodeksu Pracy (art. 23711 §2) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów (z dn. 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997r., z późn. zm.).

 

W ramach naszych usług BHP oferujemy:

 

 • wstępne i okresowe szkolenia BHP
 • kontrolę stanu BHP pod kątem konkretnego zagadnienia lub też kontrolę kompleksową
 • audyt BHP
 • regularne tworzenie analiz stanu BHP
 • wykonanie oceny ryzyka zawodowego
 • tworzenie niezbędnych instrukcji BHP (stanowiskowych i IBWR)
 • doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP
 • pomoc podczas postępowania powypadkowego
 • prowadzenie rejestrów BHP (prawo pracy nakłada obowiązek ich prowadzenia)
 • doradztwo w kwestiach związanych z organizacją pracy w miejscach, gdzie pojawiają się uciążliwe warunki oraz szkodliwe lub niebezpieczne czynniki
 • pomoc podczas doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • uczestnictwo podczas procesu planowania unowocześniania i rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie dostosowania ich z punktu widzenia techniczno-organizacyjnego do przepisów BHP
 • uczestnictwo w ocenianiu dokumentacji i założeń modernizacyjnych lub w przypadku zupełnie nowych inwestycji pod kątem BHP
 • pomoc przy badaniach środowiskowych
 • tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • występowanie w imieniu Klienta podczas kontroli (np. PIP bądź PIS)
 • wykonywanie wszelkich czynności i spełnianie obowiązków jakie wynikają z rozporządzenia o służbie BHP
 • inne wg potrzeb i wytycznych ustalanych indywidualnie.

 

 

Współpracujemy na podstawie długoterminowych umów lub zleceń jednorazowych.

mężczyzna_z_szarfą_polski_instytut


Robert Rączka

 +48 17 200 00 11
881 848 881

r.raczka@pirkfis.pl

POLECANE KURSY