Zarząd Główny PIRKFiS

mężczyzna_z_szarfą_polski_instytut

Robert Rączka – Prezes Zarządu
E-mail: r.raczka@pirkfis.pl

mężczyzna_z_szarfą_polski_instytut

Łukasz Krzywiński – Sekretarz Zarządu
E-mail: l.krzywinski@pirkfis.pl

Komisja Rewizyjna PIRKFiS

mężczyzna_z_szarfą_polski_instytut

Dariusz Brączyk – Przewodniczący Komisji
E-mail: d.braczyk@pirkfis.pl

mężczyzna_z_szarfą_polski_instytut

Mateusz Wolski – Członek Komisji
E-mail: m.wolski@pirkfis.pl

mężczyzna_z_szarfą_polski_instytut

Daniel Pytel – Członek Komisji
E-mail: d.pytel@pirkfis.pl

Struktura Organizacyjna

mężczyzna_z_szarfą_polski_instytut

Robert Rączka
Dyrektor biura organizacji i zarządzania
E-mail: r.raczka@pirkfis.pl

kobieta_z_szarfą_polski_instytut

Jolanta Iluczyk
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
Telefon: 17 200 00 11 wew.
E-mail: j.iluczyk@pirkfis.pl

kobieta_z_szarfą_polski_instytut

Specjalista ds. projektów i funduszy unijnych
Telefon: 17 200 00 11
E-mail: –

mężczyzna_z_szarfą_polski_instytut

Maciej Kasprowicz
Specjalista ds. promocji i mediów społecznościowych
Telefon: 17 200 00 11 wew.
E-mail: m.kasprowicz@pirkfis.pl

mężczyzna_z_szarfą_polski_instytut

Waldemar Chibowski
Koordynator ratownictwa i ochrony
Telefon: 17 200 00 11 wew.
E-mail: w.chibowski@pirkfis.pl

mężczyzna_z_szarfą_polski_instytut

Koordynator i wykładowca TCCC
Telefon: 17 200 00 11 wew.
E-mail: –