Członkostwo i współpraca

Porozumienie o współpracy

 

Dla kogo: dla osób fizycznych i prawnych (wykładowców, trenerów, instruktorów oraz instytucji samorządowych, firm, spółek, organizacji pozarządowych itp.)

 

Zalety:

 • Wzrost zleceń < – > możliwość obsługi większej ilości klientów i kontrahentów,
 • Brak konkurowania stron w zakresie działań rynkowych,
 • Preferencyjne warunki wymiany ofert ustalane każdorazowo,
 • Wsparcie merytoryczne, materialne i logistyczne,
 • Wspólne inicjatywy i większa szansa na powodzenie,
 • Szersze grono odbiorców,
 • Inne do ustalenia.

 

Wady: brak

 

Procedura zawarcia porozumienia (w trzech krokach):

 1. Kontakt telefoniczny,
 2. Weryfikacja strony,
 3. Termin spotkania,
 4. Spotkanie – omówienie zagadnień,
 5. Podpisanie porozumienia przez strony.

DOŁĄCZ DO NAS !

 

DEKLARACJA SENIOR 18+ pełnoprawne członkostwo

Dla kogo: dla osób fizycznych i prawnych (każda osoba od 18 roku życia oraz instytucji samorządowych, firm, spółek, organizacji pozarządowych itp.)

 

Warunki przystąpienia do organizacji:

 • Wskazanie powodu dla którego zamierza wstąpić w grono członków PIRKFiS,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Rekomendacja dwóch członków Instytutu (w tym jednego członka Władz)
 • Dokonanie opłat członkowskich.

 

Korzyści z członkostwa w PIRKFIS:

  1. Wsparcie organizacyjne (merytoryczne, personalne, materialne),
  2. Wpis na listy specjalistów Instytutu w zakresie posiadanych umiejętności,
  3. Pierwszeństwo w dostępie do informacji,
  4. Pierwszeństwo do zatrudnienia,
  5. Opieka i doradztwo prawne,
  6. Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia działalności w Polsce,
  7. Doradztwo kredytowe ( pomoc w załatwianiu korzystnych warunków bankowych)
  8. Preferencyjne warunki ubezpieczeń „OC” od wykonywanego zawodu,
  9. Dostęp do bazy firm współpracujących z Instytutem,
  10. Dostęp do kadr szkoleniowych Instytutu,
  11. Dostęp do bazy materialnej na preferencyjnych warunkach,
  12. Zniżki, rabaty i promocje przewidziane dla członków Instytutu,
  13. Możliwość ubiegania się o licencje Instytutu w zakresie prowadzonej działalności,
  14. Nawiązanie porozumienia na wykonywanie określonych usług przez osobę/firmę,
  15. Udział w imprezach okolicznościowych i integracyjnych przewidzianych dla członków i ich rodzin,
  16. Tożsamość z Instytutem, poczucie przynależności do grupy specjalistów,
  17. Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego oraz awansu poprzez aktywny udział w organizacji.
  18. Udział w zwyczajnych i nadzwyczajnych zebraniach członków Instytutu.

 

Opłaty:

 • Osoby fizyczne 139 zł rocznie + 36 zł wpisowe + legitymacja 36 zł = 211 zł
 • Osoby prawne to osoba fizyczna reprezentująca podmiot 278 zł + 36 zł wpisowe + 36 zł legitymacja = 350 zł

 

Ponad to Zarząd PIRKFiS od roku 2024 wprowadził (oprócz dobrze znanych standardowych korzyści członkowskich i opcji SMART) – tzw. opcję PREMIUM_PIRKFiS wymierne korzyści z członkostwa dla osób fizycznych i firm współpracujących. Opcja członkowska Premium_PIRKFiS w 2024 roku jest w cenie standardowego członkostwa i stanowi połączenie wprowadzonych do tej pory trzech korzyści w myśl 3in1 (członkostwo standard + smart + premium). Pragniemy tym samym docenić grono członkowskie za aktywny udział w opłacaniu składek i podziękować z kolejny rok bycia razem.

Nowość !!! wymierne korzyści rynkowe poza strefą organizacji u członków i partnerów PIRKFIS, to Premium_PIRKFiS dla aktywnych członków zwyczajnych (osoby fizyczne) i wspierających (osoby prawne na 1 osobę reprezentującą) od stycznia 2024 m.in.:

 • 20% zniżki na Wellness i SPA w tym seanse saunowe Blue Diamond,
 • 10% zniżki na usługi zabiegowe oraz gastro w Blue Diamond,
 • 10% zniżki na noclegi w apartamentach handy w Rzeszowie,
 • 5% zniżki na kursy i szkolenia w szkole narciarskiej Doskonal w Białce Tatrzańskiej,
 • 15% zniżki na wszystkie usługi czystatapicerka.eu w Rzeszowie,
 • 5-15% zniżki na usługi artjacht.pl wynajem jachtów żeglarskich,
 • 10-15% zniżki na usługi spółce Qbia – doradztwo prawne w biznesie jak i prywatnie,
 • 5-20% zniżki wynajem busów i samochodów osobowych w PIRKFiS,
 • 0 zł za udział przedsiębiorcy w spotkaniach demo – GBH (Global Business Hub),
 • 0 % oprocentowania dla pożyczek preferencyjnych
 • i kilkadziesiąt innych… wkrótce

Uwaga !!
Od 1 stycznia 2022r. członkostwo zawiera dodatkowe korzyści SMART.

 

Korzyści z opcji “SMART”:

 • przesyłki pocztowe i kurierskie – bez limitu,
 • newsletter o aktualnych ofertach, wydarzeniach i szkoleniach – bez limitu,
 • duplikat legitymacji i dokumentu – jednorazowo,
 • aktualizacja danych członkowskich o nowe uprawnienia i kwalifikacje – bez limitu,
 • potwierdzenia za zgodność z oryginałem wydanych dokumentów – bez limitu.

 

DEKLARACJA JUNIORA 7+ członkostwo juniorskie,

Dla kogo: dla dzieci, młodzieży od 7 roku życia,

Warunki przystąpienia do organizacji:

 • Wskazanie powodu dla którego zamierza wstąpić w grono członków PIRKFiS,
 • Aktywny udział w akcjach profilaktyczno – edukacyjnych,
 • Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

 

Korzyści z członkostwa w PIRKFIS:

 • budowanie i tworzenie wspólnoty Instytutu zajmującego się rozwojem kultury fizycznej, bezpieczeństwem i ochroną zdrowia jak również życia ludzkiego.
 • Pierwszeństwo udziału w akcjach społecznych organizowanych przez Instytut jako wolontariusz – możliwość otrzymania dyplomów, certyfikatów uczestnictwa.
 • Zdobywanie wszelakich wyróżnień i nagród,
 • Otrzymywanie zniżek, rabatów na usługi oferowane przez Instytut.

Opłaty: wpisowe i członkostwo dla dzieci i młodzież do 18 roku życia – 0 zł, legitymacja plastikowa (z wysyłka pocztą) z kodem QR – 30 zł.

Nawiąż porozumienie o współpracy

Dla kogo:
dla osób fizycznych i prawnych (wykładowców, trenerów, instruktorów oraz instytucji samorządowych, firm, spółek, organizacji pozarządowych itp.)

Zalety m.in.

  • Wzrost zleceń < – > możliwość obsługi większej ilości klientów i kontrahentów,
  • Brak konkurowania stron w zakresie działań rynkowych,
  • Preferencyjne warunki wymiany ofert ustalane każdorazowo,
  • Wsparcie merytoryczne, materialne i logistyczne,
  • Wspólne inicjatywy i szybszy rozwój,
  • Szersze grono odbiorców,

Wady: brak

Procedura zawarcia porozumienia (w trzech krokach):

    1. Kontakt telefoniczny,
    2. Weryfikacja strony
    3. Termin spotkania online lub tradycyjne,
    4. Spotkanie = omówienie przynależności,
    5. Podpisanie porozumienia przez strony,
    6. Podjęcie wspólnych działań

Dołącz do naszego licznego grona 🙂 czekamy na Ciebie

Wzór legitymacji członkowskiej

legitymacja_czlonkowska