Kim jesteśmy?

Jesteśmy certyfikowaną Instytucją szkoleniowo – usługową z siedzibą główną w Rzeszowie, powołaną 20 listopada 2014 roku i wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). W 2018 roku zasłużenie otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego (OPP) i przedsiębiorstwa społecznego (PS), co wskazuje na nasze zaangażowanie w inicjatywy społeczne i współpracę z samorządem. Od 2019 jesteśmy członkiem KKES oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), gdzie służymy jako jednostka Ratownictwa Wodnego PIRKFiS z siedzibą w Jaśle.

pytajnik_polski_instytut
grupa_ludzi_polski_instytut

Czym się zajmujemy ?

Zrzeszamy i wspieramy osoby fizyczne i prawne, których wspólną misją jest rozwój, upowszechnianie i promowanie aktywności fizycznej, ochrona zdrowia oraz świadczenie wysokiej jakości oferowanych usług.
W naszych szeregach znajdują się wykładowcy i trenerzy wyższych uczelni krajowych i zagranicznych z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym i dydaktyczny oraz wiedzą praktyczną.

Współpracujemy z ministerstwami rządowymi, uczelniami państwowymi, klubami, firmami i organizacjami o podobnym profilu działania, które są  pośrednio lub bezpośrednio powiązane z nami.
Od początku działalności nadrzędnym celem Instytutu stało się podwyższenie poziomu edukacji poprzez opracowywanie autorskich programów nauczania i praktyczne kształcenie kadr zawodowych w obszarze kultury fizycznej.

podanie_reki_polski_instytut
ratownik_koło_polski_instytut

Organizujemy, kształcimy i wydajemy uprawnienia zawodowe na instruktora, trenera i ratownika. Prowadzimy szkolenia fizjoterapeutyczne i kursy przedmedyczne tj. kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) i pierwszej pomocy (PP). Ponad to świadczymy usługi zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej pod względem ochrony osób i mienia oraz ratownictwa wodnego na co posiadamy stosowne koncesje i zgody z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Wychodzimy na przeciw powstawaniu samozwańczych placówek szkoleniowych nastawionych wyłącznie na czerpanie zysku z przeprowadzanych kursów i szkoleń. Nie uznajemy „byle jakości”, dążymy do uregulowania zasad otrzymywania uprawnień zawodowych w Polsce.
Oferowane przez Instytut kursy i szkolenia cechuje szczególnie: sprawna organizacja, rzetelność przeprowadzanych zajęć, maksymalizacja praktycznej wiedzy, pozyskiwanie wykładowców o wysokim poziomie wiedzy, bogata baza dydaktyczna zaopatrzona w nowoczesny sprzęt i zaplecze socjalne.

biegacze_polski_instytut
certyfikat_polski_instytut

Kursy i szkolenia opieramy na trzech zasadach – (dydaktyce – nauce jak nauczać, metodyce – sposobach nauczania, praktyce – rzeczywistym doświadczeniu). Korzystając z naszej oferty możecie Państwo mieć pewność wysokiej jakości świadczonych usług pod względem organizacyjnym, technicznym i kadrowym. Dowodem powyższego są zadowoleni absolwenci naszych szkoleń, którzy są dla nas największą satysfakcją i żywą reklamą.
Warto zauważyć że staże, praktyki odbywane są u naszych partnerów co wprowadza właściwy jednolity system nabywania umiejętności praktycznych. Najlepszym po naszych kursach oferujemy zatrudnienie bezpośrednio w organizacji lub u partnerów rynkowych.