Kursy punktowane w służbach mundurowych

Polski Instytut Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu to Instytucja Szkoleniowa w województwie podkarpackim, kształcąca instruktorów, trenerów, sędziów oraz menedżerów.

Prowadzimy kursy w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145).

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki czemu każda osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy bez względu na miejsce zamieszkania może skorzystać bezpłatnie ze szkoleń i kursów organizowanych przez nasze Instytut. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w lokalnych Urzędach Pracy.

Działamy nie tylko na terenie województwa Podkarpackiego, ale w całej Polsce. Jeśli w Twojej miejscowości nie ma możliwości na odbycie danego kursu, skontaktuj się z nami!

 

Jeśli masz grupę 10 osób, z którymi chcesz odbyć kurs zgłoś się do nas! Odbędziesz u nas kurs całkowicie ZA DARMO!!!

Jesteś osobą bezrobotną, która chce odbyć kurs refundowany przez Urząd Pracy? Skontaktuj się z nami.

 

Prowadzimy kursy, które dają dodatkowe punkty, starając się o pracę w służbach mundurowych

 

 • Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – 4 punkty dla służb mundurowych (jest to tzw. Ratownik przedmedyczny)
 • Kurs Instruktora Sportu Samoobrona – (4 dodatkowe punkty do pracy w Policji) Posiadając uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej o specjalizacji sporty walki dostajesz dodatkowe 4 punkty do Policji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 2013r.
 • Kurs Instruktora Sportu Boks – 4 punkty w rekrutacji dla kandydatów do Policji

 

Dodatkowe punkty dla kandydatów do pracy w Policji

 

 • Kurs instruktora technik i taktyki interwencji – pozwala na uzyskanie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej o tej specjalizacji. Odebranie certyfikatu, to przepustka do pracy w związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji. Dla osób, które chcą podjąć pracę w firmach ochrony, lub innych służbach, Policji lub Straży Miejskiej. Posiadanie dokumentu to dodatkowe 4 punkty, które brane są pod uwagę przy rekrutacji w służbach mundurowych.
 • Posiadanie tytułu ratownika, albo ratownika medycznego – 4 punkty
 • Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 punkty
 • Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, płetwonurka lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowodnej – 2 punkty

 

Wymogi uczestnictwa:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • oświadczenie, że uczestnik kursu nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy – zgłoszenie elektroniczne,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie,
 • zaświadczenie od lekarza ogólnego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu,
 • kserokopię potwierdzającą zaliczenie części ogólnej (dyplom, legitymacja instruktorska) – potwierdzenie to zwalnia kursanta z części ogólnej,
 • mile widziane dopuszczenie do pracy z bronią, przynależność do klubu strzeleckiego lub stowarzyszenia kolekcjonerskiego,

Zaliczka w wysokości 100 PLN płatna przed rozpoczęciem kursu. W dniu rozpoczęcia kursu wpłata pozostałej kwoty. Istnieje możliwość rozłożenia pozostałej kwoty na dwie lub trzy raty – ustalane indywidualnie. Koszty noclegu i wyżywienia oraz dojazdu – Uczestnik ponosi we własnym zakresie.

 1. Część ogólna w postaci e-learningu (80 godzin zegarowych) Kursanci samodzielnie opracowują materiały i przygotowują się do pisemnego egzaminu, który przeprowadzany jest pod koniec kursu. Część ogólna nie obejmuje osób posiadających już państwową legitymacje instruktora z dowolnej dyscypliny. Również absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunków wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, są zwolnieni z tej części kursu.
 2. Część specjalistyczna (60 godzin zegarowych) zawiera część teoretyczną oraz część praktyczną w której kursanci przyswajają umiejętności przygotowujące ich do samodzielnego prowadzenia zajęć
 3. Forma odbycia kursu – 8 dni zajęć + samokształcenie

Uczestnik kursu otrzymuje od nas legitymację instruktora taktyki i technik interwencji, która upoważnia do pracy w:

 1. Ośrodkach rekreacyjnych
 2. Klubach sportowych
 3. Szkółkach walki
 4. Instytucjach szkoleniowych
 5. Służbach mundurowych

Wydane przez nas uprawnienia respektowane sa na terenie całej Unii Europejskiej!

Koszt całego kursu to 1300,00 zł – płatne jednorazowo lub w ratach

Informacje szczegółowe o godzinie i miejscu pierwszych zajęć jest wysyłana mailem na tydzień przed kursem.

Dla absolwentów kursu istnieje możliwość stałej współpracy na stanowisku pracownika ochrony osób i mienia i specjalistycznych kursach wg zapotrzebowania w danym terenie.

Podstawy i sposoby poruszania się w walce:

 • Postawa bokserska (uniwersalne stosowanie pozycji w walce połączone z unikami, dojściem i odejściem oraz zejściami i unikami),
 • Rodzaje postaw aktywnych w trakcie interwencji, (sposoby obserwacji osoby oraz osób trzecich).

Podstawowe techniki ciosów stosowane w walce:

 • Cios prosty,
 • Cios sierpowy i jego odmiany,
 • Kombinacje uderzeń,
 • Kombinacje uderzeń w ruchu,
 • Sposoby unikania ciosów w ruchu oraz ich blokowanie.

Podstawowe kopnięcia stosowane w walce:

 • Kopnięcie frontalne (podbijające i pchające),
 • Kopnięcie okrężne na udo (wewnętrzne i zewnętrzne),
 • Kopnięcie boczne, oraz odmiany,
 • Sposoby blokowania kopnięć (uniki, zejścia, podbicia, blok nogami i rękami).

Pady i przewroty w walce wręcz:

 • Pad w tył,
 • Pad w bok,
 • Przewrót w przód,
 • Pad w tył z przewrotem w tył,
 • Łączenia technik padów z postawami pozycji obronnej,
 • Techniki padania z przedmiotami typu tonfa, pałka, nóż broń itp.

Rzuty niskie oraz podcięcia:

 • Podcięcia z objaśnieniem 8 wychyleń,
 • Rzut przez biodro,
 • Połączenie rzutów oraz podcięć z unieruchomieniem przeciwnika
 • Poprzez dźwignie, duszenie, krępowanie ruchu.

Miejsca wrażliwe na ciele człowieka punkty witalne:

 • Zastosowanie punktów w samoobronie,
 • Zastosowanie punktów w podejmowaniu interwencji (uderzenia, uciski rozluźniające),

Dźwignie na stawy kończyn górnych:

 • Zasady dźwigni oraz jej odmiany i łączenia,
 • Chwyty transportowe (z tyłu, z przodu),
 • Sposoby podejścia i zakładania dźwigni, obserwacja otoczenia,
 • Sposoby transportowania w dwie osoby,
 • Sposoby podnoszenia z ziemi za pomocą dźwigni (bierny opór, oraz czynny opór).

Sposoby obezwładniania:

 • Za pomocą dźwigni,
 • Za pomocą obaleń,
 • Za pomocą duszeń,
 • Kombinacje technik (techniki łączone).

Techniki zakładania kajdanek:

 • Zakładanie kajdanek z przodu oraz obszukanie,
 • Zakładanie kajdanek z tyłu, sprawdzenie, transportowanie,
 • Zakładanie kajdanek od tyłu osobie klęczącej, sprawdzenie, transportowanie,
 • Zakładanie kajdanek w pozycji leżącej, sprawdzenie, transportowanie,
 • Technika zakładania kajdanek przy osobie asekurującej, podział zadań patrolu przy interwencji,
 • Zakładanie kajdanek z przyparciem do ściany, samochodu parkanu itp.,
 • Doskonalenie zakładania kajdanek, sprawdzenia i transportowania w patrolu dwu osobowym (wersja łagodna i podczas czynnej napaści).

Uwalnianie z chwytów, obchwytów i duszeń samoobrona:

 • Przeciwdziałanie obchwytom tułowia podczas ataku z przodu i tyłu,
 • Uwalnianie się z obchwytów tułowia z przodu i tyłu przy rękach unieruchomionych i wolnych,
 • Uwalnianie się z chwytów za ręce i część ubioru,
 • Obrona przed obchwytami głowy i duszeniami.

Posługiwanie się pałką wielofunkcyjną typu tonfa:

 • Sposoby noszenia i dobywania tonfy,
 • Podstawy do interwencji i walka tonfą,
 • Techniki pchnięć i uderzeń w różnych płaszczyznach, (omiatanie, młynek, itp.),
 • Podstawowe bloki i zasłony tonfą,
 • Techniki interwencji z użyciem tonfy (dźwignie transportowe),
 • Techniki interwencji z użyciem tonfy (techniki obezwładniające),
 • Wykorzystanie tonfy w samoobronie poprzez zrywanie, zbijanie uchwytów oraz obrony przed obchwytami tułowia,
 • Wykorzystanie tonfy do obrony przed ciosami i kopnięciami,
 • Zastosowanie tonfy w walce obronnej w sytuacji zagrożenia użycia przez napastnika niebezpiecznych przedmiotów.

Zasady obrony przed atakiem nożem i innymi niebezpiecznymi narzędziami:

 • Typowe błędy pracownika ochrony podczas podejmowania interwencji, umożliwiające napastnikowi atak,
 • Rodzaje ataków niebezpiecznymi narzędziami oraz najprostsze formy obrony,
 • Elementy techniki walki wręcz w obronie przed atakiem nożem.

Zasady obrony przed zagrożeniem użycia broni palnej:

 • Zachowania obronne w sytuacjach zagrożenia użycia broni,
 • Techniki obrony w sytuacji zagrożenia z przodu, tyłu oraz boku.

Techniki interwencyjne wobec osób pozostających w pojazdach:

 • Techniki usuwania osób z pojazdu z użyciem siły fizycznej,
 • Techniki usuwania osób z pojazdu przy pomocy kajdanek,
 • Techniki usuwania osób z pojazdu za pomocą tonfy,
 • Techniki usuwania osób z pojazdu z użyciem punktów witalnych.

Współdziałanie pracowników ochrony w różnych sytuacjach:

 • Legitymowanie osób pieszych znajdujących się w pojeździe,
 • Ujęcie osoby pieszej,
 • Taktyka ujęcia osoby w pomieszczeniu współdziałanie w patrolu.

Wybierz i Sprawdź Terminy

 

arrow

mężczyzna_z_szarfą_polski_instytut

Jolanta Iluczyk

+48 888 881 991
+48 17 200 00 11

biuro@pirkfis.pl

Polecane Kursy