Kurs PHTLS (Prehospital Trauma Life Support)

foto_głowne

Kurs PHTLS (Prehospital Trauma Life Support)

 

Kurs PHTLS pokazuje jak znacząco poprawić jakość opieki nad pacjentem urazowym. Wpływa na polepszenie współpracy w zespole ratownictwa medycznego co wiąże się z usprawnieniem opieki nad pacjentem po urazie i poprawia rokowania pacjenta.

Kurs PHTLS obejmuje następujące obszary:

  • fizjologia życia i śmierci,
  • ocena sytuacji,
  • ocena stanu pacjenta,
  • drogi oddechowe,
  • oddychanie, wentylacja i natlenianie,
  • krążenie, krwotoki, wstrząs
  • opieka nad pacjentami niepełnosprawnymi,
  • symulacje medyczne

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o skontaktowanie się z biurem pod nr telefonu 881 848 881 lub e-mailowo: biuro@pirkfis.pl w celu ustalenia terminu oraz przekazania własnych sugestii dotyczących harmonogramu kursu.

Jesteśmy w stanie zorganizować kurs na terenie całej Polski.

Cena:

✔ Cena kursu: od 1199 zł

✔ Czas trwania kursu: 16 godzin (2 spotkania po 8 godz.)

✔ Wyżywienie i zakwaterowanie: we własnym zakresie

 

Uwaga !!!

Istnieje możliwość płatności ratalnej (ilość rat ustalana indywidualnie).
Istnieje możliwość odpracowania należności po ukończeniu szkolenia w Instytucie lub podmiocie partnerskim.

Dla kogo dedykowany jest kurs PHTLS?

 

Obejmuje on szerokie grono osób zajmujących się udzielaniem pierwszej pomocy przedszpitalnej.

Grupy docelowe kursu: ratownicy, ratownicy medyczni, personel medyczny SOR oraz inne osoby pragnące poszerzyć wiedzę w obszarze medycyny ratunkowej.

Tematyka szkolenia PHTLS:

I. Główne zasady oraz filozofia
II. Miejsce zdarzenia i badanie wstępne – schemat XABCDE
III. Drogi oddechowe
– badania wstępne pacjenta urazowego,
– metody udrażniania dróg oddechowych oraz zabezpieczenie pacjenta,
IV. Oddychanie, wentylacja i oksygenacja
V. Krążenie
– zakładanie opaski uciskowej,
– odbarczanie odmy prężnej,
– pakowanie rany,
– wykorzystanie pasa AAJT
VI. Badanie powtórne
VII. Neurologia
– urazy głowy,
– urazy kręgosłupa,
– dostęp doszpikowy
XIII. Hipotermia
IX. Symulacje medyczne,
X. Egzamin pisemny
XI. Egzamin praktyczny

EGZAMIN:

Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna egzaminu to test jednokrotnego wyboru, zaś praktyczna to scenka zaaranżowana przez egzaminatora.

 

W przypadku nie zaliczenia części pisemnej, uczestnik kursu ma prawo do poprawienia egzaminu pisemnego w tym samym dniu. Nie zaliczenie testu lub nie zaliczenie poprawki powoduje zakończenie kursu z wynikiem negatywnym. Nie zaliczenie części praktycznej powoduje zakończenie kursu z wynikiem negatywnym.

 

Po pozytywnym zaliczeniu obu części egzaminu, uczestnik kursu otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończony kurs PHTLS.

Procedura zapisów

 

Aby zostać wpisanym na listę kursantów, na dany termin należy:

Wpłacić pełną kwotę za kurs z góry lub przedpłatę w wysokości 400 zł na konto bankowe: mBank nr 43 1140 2004 0000 3202 7828 5313 pozostałą część wpłaty należy przelać najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem kursu. W tytule przelewu podajemy Imię i Nazwisko oraz numer kursu.

Wysłać e-mail z danymi imię i nazwisko, data urodzenia, termin i numer kursu oraz potwierdzenie dokonania przelewu na e-mail: biuro@pirkfis.pl.

W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt: tel. + 48 17 200 00 11, +48 881 848 881.

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową podając dane do faktury. W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych na fakturze.

Promocja do 10% wartości kursu dla każdego polecającego będącego aktywnym członkiem PIRKFiS. Zasady promocji są proste poleć znajomemu nasz kurs, a otrzymasz od nas do 10% zniżki na wybrany przez siebie kurs lub szkolenie z naszej oferty.

ADWORDS

kurs tccc, kurs tc3, kurs tactical combat casualty care, pierwsza pomoc, pierwsza pomoc w warunkach bojowych, szkolenie tccc, szkolenie tc3, tactical combat casualty care, szkolenie tactical combat casualty care, kursy i szkolenia tc3, kurs tactical combat casualty care

Zobacz inne kursy