Ochrona osób i mienia

Posiadamy koncesję nr L-0057/18 na wykonywanie działalności w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

 

Zakres świadczonych usług przez „ochronę Doskonal”:

 • Stacjonarna ochrona fizyczna mienia (model strażniczy, wartowniczy, recepcyjny, portierski) w zakładach pracy, obiektach przemysłowych, handlowych, użyteczności publicznej, kulturalnych i sportowych.
 • Mobilna ochrona fizyczna (eskorty, patrole, obchody, asysty) domów, mieszkań prywatnych koncertów, imprez o charakterze masowym, sportowym, artystycznym lub rozrywkowym.
 • Ochrona osobista vip (model taktyczny, operacyjny, ze wsparciem planistycznym) zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia osobie chronionej lub grupie osób chronionych.
 • Audyty bezpieczeństwa obiektów (przegląd procedur, obszary reorganizacji, własność intelektualna, lojalność personelu).

Korzyści ze współpracy z „Ochroną Doskonal” w ramach ochrony fizycznej to głównie:

Minimalizowanie ryzyka związane ze wstępem osób nieuprawnionych na teren zamknięty, kradzieżą czy uszkodzeniem mienia

Przeniesienie odpowiedzialności i zmniejszenie poziomu ryzyka ubezpieczeniowego firmy

Wzrost poczucia bezpieczeństwa na ochranianym obiekcie czy terenie

kamera_ochrona_osób_i_mienia_polski_instytut
ochrona_osób_i_mienia_polski_instytut
ochrona_osób_i_mienia_polski_instytut

Zapewniamy również:

 

Dokładną weryfikację zatrudnianych pracowników ochrony na podstawie:

 • Stażu pracy,
 • Zaświadczenia o niekaralności,
 • Aktualnych badań lekarskich umożliwiających pracę,
 • Wywiad środowiskowy, nieposzlakowana opinia oraz udokumentowany przebieg dotychczasowej pracy zawodowej,
 • Wymagane: uczciwość, rzetelność, zdolność właściwej oceny sytuacji w trakcie zagrożenia, szybkie reagowanie podczas pracy w stresie, opanowanie, odpowiedzialność, stanowczość, zdecydowanie, sprawność fizyczna, miła aparycja, wysoka kultura osobista.

 

Jednolite umundurowanie pracowników „Ochrony Doskonal”:

 • Identyfikator ze zdjęciem i numerem OCH-DOS/….
 • Koszulka w kolorze czarnym lub koszula z logo Ochrona Doskonal
 • Spodnie typu bojówki
 • Kurtki w kolorze czarnym

 

Zapraszamy do kontaktu, jesteśmy wstanie sprostać Państwa oczekiwaniom.

kobieta_z_szarfą_polski_instytut

Jolanta Iluczyk

+48 881 848 881
+48 17 200 00 11
biuro@pirkfis.pl