Kurs TCCC podstawowej pomocy medycznej w warunkach bojowych

Kurs militarno-bojowy TCCC z elementami Pierwszej Pomocy
– (Szkolenie zgodne z najnowszymi wytycznymi Amerykańskiego Komitetu Tactical Combat Casualty Care)

 

Kurs TCCC dedykowany jest dla formacji służb mundurowych MON, POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ oraz współpracującymi z nimi jednostkami w zakresie udzielania pierwszej pomocy w warunkach bojowych. Tematyka kursu wykracza poza cywilne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i koncentruje się wokół zagadnień związanych z najczęściej występującymi na polu walki urazami i obrażeniami. Szczególny nacisk został położony na obowiązującą w ratownictwie pola walki procedurę MARCHE będącą schematem postępowania i ustalania priorytetów podczas udzielania pierwszej pomocy i oczekiwaniu na przybycie ewakuacji medycznej.

 

UWAGA! W kursie mogą wziąć udział również osoby cywilne.

 

Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje małą apteczkę osobistą.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o skontaktowanie się z biurem pod nr telefonu 881 848 881 lub e-mailowo: biuro@pirkfis.pl w celu ustalenia terminu oraz przekazania własnych sugestii dotyczących harmonogramu kursu.

Jesteśmy w stanie zorganizować kurs na terenie całej Polski.

Cena:

✔ Cena kursu: od 1199 zł

✔ Czas trwania kursu: 16 godzin (2 spotkania po 8 godz.)

✔ Wyżywienie i zakwaterowanie: we własnym zakresie

 

Uwaga !!!

Istnieje możliwość płatności ratalnej (ilość rat ustalana indywidualnie).
Istnieje możliwość odpracowania należności po ukończeniu szkolenia w Instytucie lub podmiocie partnerskim.

Dla kogo dedykowany jest kurs TC3?

 

Kurs dedykowany jest dla służb mundurowych, jednostek ratunkowych oraz dla wszystkich osób cywilnych które są zainteresowane tematyką pierwszej pomocy w warunkach bojowych.

Tematyka szkolenia TC3:

 

I. Założenia taktyczne i zasady medyczne TCCC.

1. Historia TCCC.
2. Przyczyny zgonów na polu walki.
3. Taktyczna pomoc poszkodowanym na polu walki – fazy:
– opieka pod ostrzałem: Care Under Fire (CUF),
– taktyczna opieka na polu walki: Tactical Field Care (TFC),
– opieka podczas ewakuacji: Tactical Ecacuation Care (TEC).

4. Indywidualne wyposażenie medyczne (IPMED, IFAK),
5. Protokół S-M-A-R-C-H-E (priorytety działań ratunkowych),
6. Przygotowanie poszkodowanego do ewakuacji,
7. Polowa karta ewakuacyjna.

II. Tamowanie krwotoków na polu walki – wytyczne TCCC

1. Krwotoki i wstrząs pokrwotoczny – utrata krwi,
2. Zasady użycia staz taktycznych,
3. Opatrunki hemostatyczne,
4. Opatrunek uciskowy,

III. Rany klatki piersiowej, udrażnianie dróg oddechowych, odma prężna.

1. Drożność dróg oddechowych,
2. Rurka nosowo-gardłowa,
3. Zaopatrywanie ran klatki piersiowej, odbarczanie odmy,
4. Opatrunki improwizowane.

IV. Ewakuacja poszkodowanego z pola walki

1. Rodzaje noszy,
2. Zgłoszenie ewakuacji medycznej – meldunek MEDEVAC/Raport M.I.S.T
3. Symulacje zdarzeń – pomoc medyczna na polu walki

V. Egzamin teoretyczny i praktyczny

EGZAMIN:

Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna egzaminu to test jednokrotnego wyboru, zaś praktyczna to scenariusz symulujący sytuację bojową.

 

W przypadku nie zaliczenia części pisemnej, uczestnik kursu ma prawo do poprawienia egzaminu pisemnego w tym samym dniu. Nie zaliczenie testu lub nie zaliczenie poprawki powoduje zakończenie kursu z wynikiem negatywnym. Nie zaliczenie części praktycznej powoduje zakończenie kursu z wynikiem negatywnym.

 

Po pozytywnym zaliczeniu obu części egzaminu, uczestnik kursu otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończony kurs TCCC.

Procedura zapisów

 

Aby zostać wpisanym na listę kursantów, na dany termin należy:

Wpłacić pełną kwotę za kurs z góry lub przedpłatę w wysokości 400 zł na konto bankowe: mBank nr 43 1140 2004 0000 3202 7828 5313 pozostałą część wpłaty należy przelać najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem kursu. W tytule przelewu podajemy Imię i Nazwisko oraz numer kursu.

Wysłać e-mail z danymi imię i nazwisko, data urodzenia, termin i numer kursu oraz potwierdzenie dokonania przelewu na e-mail: biuro@pirkfis.pl.

W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt: tel. + 48 17 200 00 11, +48 881 848 881.

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową podając dane do faktury. W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych na fakturze.

Promocja do 10% wartości kursu dla każdego polecającego będącego aktywnym członkiem PIRKFiS. Zasady promocji są proste poleć znajomemu nasz kurs, a otrzymasz od nas do 10% zniżki na wybrany przez siebie kurs lub szkolenie z naszej oferty.

ADWORDS

kurs tccc, kurs tc3, kurs tactical combat casualty care, pierwsza pomoc, pierwsza pomoc w warunkach bojowych, szkolenie tccc, szkolenie tc3, tactical combat casualty care, szkolenie tactical combat casualty care, kursy i szkolenia tc3, kurs tactical combat casualty care

Zobacz inne kursy