Akcja “Pomoc Powodzianom z powiatu jasielskiego” 28-29 czerwiec 2020

Akcja “Pomoc Powodzianom z powiatu jasielskiego” 28-29 czerwiec 2020

W ostatni weekend czerwca 2020 roku nad całą południowo-wschodnią Polską przechodziły gwałtowne burze powodujące lokalne podtopienia. W wyniku intensywnych burz i opadów deszczu ucierpiał cały powiat jasielski, m. Jasło oraz pobliskie miejscowości. Z prywatnych posiadłości najliczniej ucierpieli mieszkańcy Trzcinicy. Wiele domów zostało podtopionych, ewakuowano kilkadziesiąt osób.

W akcję pomocy powodzianom włączyły się osoby prywatne, jednostki PSP, OSP oraz lokalne Instytucje z regionu. Jedną z nich była jednostka Ratownictwa Wodnego Polskiego Instytutu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu. Wspólnie z mieszkańcami zalanych terenów, pomagaliśmy poszkodowanym ratować dobytek całego życia m.in.: meble, ubrania, sprzęt RTV i AGD. Niestety wiele rzeczy zostało zniszczonych i nie nadaje się już do użytku. Woda zniszczyła również elementy stałe i wykończenia budynków. Wszystkim ogromnie współczujemy !

Ratownicy naszej instytucji oprócz pomocy w ewakuacji osób i ratowaniu gospodarstw domowych, zajęli się również dostarczaniem prowiantu w postaci wody pitnej, konserw i chleba, docierając niejednokrotnie jako pierwsi ze wsparciem – za co wielkie uznanie i podziękowania.

W imieniu Zarządu chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim Ratownikom – wolontariuszom PIRFIS za sprawną mobilizację, dobrą współpracę i zaangażowanie.

„…bądźmy zawsze w gotowości, bądźmy dla innych, dobro wraca a największą rekompensatą niech będzie dla nas wszystkich satysfakcja”

Prezes Zarządu Robert Rączka.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz