Dzień otwarty OSP w Rudnej Wielkiej zakończony !!!

Dzień otwarty OSP w Rudnej Wielkiej zakończony !!!

logo_pirkfis

W dniu 21 maja 2022 roku w godzinach 9:00-14:00 odbył się Dzień Otwarty OSP w Rudnej Wielkiej.

Strażacy prezentowali sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który jest na wyposażeniu jednostki.

Pokazy sprzętu cieszyły się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Jednostkę oglądały całe rodziny, dla najmłodszych przygotowano atrakcję w postaci strącenia strumieniem wody z węża strażackiego statycznych celów.

Polski Instytut Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu (PIRKFiS) wraz z OSP przygotował w remizie strażackiej trzy stanowiska do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej, które cieszyły się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Podczas imprezy odbyły się dwa szkolenia pierwszej pomocy dla publiczności, prowadzone przez ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ratownik instruował również na bieżąco osoby uczestniczące w symulacjach.

Na bieżąco strażacy prowadzili pogadanki o warunkach pracy straży pożarnej podczas akcji jak i codziennych obowiązków.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i wspaniały klimat jaki panował na imprezie.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również odbędą się Dni Otwarte OSP Rudna Wielka oraz, że frekwencja będzie równie wysoka.

admin
portfel@testin.pl
Brak komentarzy

Dodaj komentarz