Kolejna edycja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zakończona !!!

Kolejna edycja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zakończona !!!

W niedzielę 07.02.2021r. w Rzeszowie zakończył się kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) nadający tytuł ratownika. Zajęcia odbywały się w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych.

Tematyka zajęć obejmowała:

  • resuscytację krążeniowo-oddechową przyrządową i bezprzyrządową,
  • obsługę automatycznego defibrylatora,
  • tamowanie krwotoków zewnętrznych, postępowanie przy krwotokach wewnętrznych,
  • unieruchamianie kończyn z podejrzeniem złamania, zwichnięcia, skręcenia,
  • postępowanie z osobą wychłodzoną jak również osobą z poparzeniami różnego stopnia,
  • przygotowanie poszkodowanego do ewakuacji z miejsca zdarzenia.

 

Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem fantomów oraz defibrylatora AED.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy ukończenia kursu, uzyskania nowych uprawnień i umiejętności oraz zapraszamy wszystkie chętne osoby do zapisów na kolejne kursy KPP !!!

Brak komentarzy

Dodaj komentarz