Styczniowy kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) w Warszawie zakończony.

Styczniowy kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) w Warszawie zakończony.

W dniu 26 stycznia 2024r. w Warszawie zakończył się kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)w których udział wzięło 11 osób. Zajęcia odbywały się w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów.

W trakcie szkolenia kursanci zapoznali się między innymi z procedurami udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, z resuscytacją krążeniowo-oddechową, poznali zasady postępowania z osobą nieprzytomną urazową. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem fantomów oraz defibrylatora AED.

Część teoretyczna polegała na samodzielnym wypełnieniu testu składającego się z 30 pytań. Część praktyczna obejmowała wykonywanie przez każdą osobę zdającą czynności ratujących życie, resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach z zastosowaniem defibrylatorów.

Kurs zakończył się wręczeniem zaświadczeń o uzyskaniu tytułu Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). Uprawnienia są ważne przez okres 3 lat.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy uzyskania nowych uprawnień i zapraszamy do skorzystania z innych kursów z naszej oferty.

admin
portfel@testin.pl
Brak komentarzy

Dodaj komentarz