Rozpoczynamy nabór na kolejny kurs z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) w Rzeszowie !!

Rozpoczynamy nabór na kolejny kurs z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) w Rzeszowie !!

logo_pirkfis

Do udziału w kursie zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane nabyciem nowych umiejętności oraz poszerzeniem wiedzy z zakresu ratownictwa.

Osoby, którym upływa termin ważności zaświadczenia KPP zapraszamy również na recertyfikację kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Kurs kończy się egzaminem państwowym z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem oraz wydaniem zaświadczenia o nadaniu tytułu Ratownika (ważne 3 lata).

Planowane terminy rozpoczęcia kursu:
12-18.10. 2020, Rzeszów i 23 – 29.11.2020, Rzeszów

Planowane termin recertyfikacji:
18.10.2020 i 29.11.2020 Rzeszów

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

Tel: +48 17 200 00 11
+48 888 881 991,

e-mail: biuro@pirkfis.pl

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA
Z NASZEJ OFERTY !!

Brak komentarzy

Dodaj komentarz