Zakończenie Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) !

Zakończenie Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) !

W sobotę 20.06.2020 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Jaśle odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, nadający tytuł „Ratownika”.

Do egzaminu przystąpiło łącznie 12 osób, w tym 2 osoby potwierdziło swoje umiejętności w egzaminie recertyfikacyjnym.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy ukończenia kursu i zdania egzaminu.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz