Zapytanie ofertowe nr 3/2020 na zakup Torby WOPR R1 oraz Defibrylatora ZOLL AED 3

Zapytanie ofertowe nr 3/2020 na zakup Torby WOPR R1 oraz Defibrylatora ZOLL AED 3

logo_pirkfis

Polski Instytut Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu
Adres Siedziby:
Kopernika 5, 38-200 Jasło,
Adres Biura:
Wspólna 3, 35-205 Rzeszów

Jasło 31.08.2020

Polski Instytut Rozwoju kultury fizycznej i sportu (zwany dalej „PIRKFiS”) zwraca się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na zakup na zakup TORBY WOPR R1 oraz DEFIBRYLATORA AED, niezbędną do udzielenia pomocy poszkodowanym na akwenach wodnych, w ramach realizacji zadań współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I. Przedmiot zamówienia.

1.TORBA WOPR R1 według aktualnych wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

2.DEFIBRYLATOR ZOLL AED 3 wraz z osprzętem.

PIRKFiS, jako nowa jednostka ratownictwa wodnego z planami rozwojowymi i terytorialnymi oczekujemy ofert przemyślanych i atrakcyjnych cenowo + zdjęcia poglądowe.

II. Termin składania ofert

Zapytanie prosimy potraktować priorytetowo. Propozycje konfiguracji i wyceny należy przesłać do 11.09.2020 na adres e-mail: biuro@pirkfis.pl lub m.skura@pirkfis.pl. Czas realizacji zamówienia do ustalenia. Kontakt telefoniczny +48 601 691 758, +48 790 702 708 w przypadku dodatkowych pytań.

III. Kryteria oceny nadesłanych ofert

100% – cena całkowita za wykonanie obu przedmiotów zamówienia opisanego w zaproszeniu do złożenia oferty, wynikająca z oferty cenowej sporządzonej przez Wykonawcę.

Z poważaniem:
Michał Skura

Brak komentarzy

Dodaj komentarz