Ważne! Zmiany dotyczące recertyfikacji kursów KPP

Ważne! Zmiany dotyczące recertyfikacji kursów KPP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03 grudnia 2019 r nastąpiły zmiany odnośnie recertyfikacji kursu KPP.

Zgodnie z nowymi przepisami do egzaminu można przystąpić jedynie pod warunkiem posiadania zaświadczenia, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia wygaśnięcia uprawnień.

Podstawa prawna:
https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002408.”

Brak komentarzy

Dodaj komentarz