Recertyfikacja (KPP)

pierwsza_pomoc_polski_instytut

Recertyfikacja skierowana jest do osób, które ukończyły pełen 66 godzinny kurs KPP, ale ich zaświadczenie straciło ważność (okres 3 lat od daty ukończenia kursu).

Kurs stanowi przypomnienie praktycznej i teoretycznej wiedzy z dziedziny KPP i przygotowanie do egzaminu.

Po ukończeniu kursu przeprowadzany jest egzamin. Do egzaminu państwowego można przystąpić jednak nie później niż na 3 miesiące od dnia utracenia ważności poprzedniego zaświadczenia. Po pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o nadaniu tytułu Ratownika, zgodnie z Art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Podstawa prawna:
https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002408.”

Uzależnione od odbywających się kursów KPP. Dokładne miejsce, termin, godzina zostaną umieszczone na stronie internetowej PIRKFiS.

Cena: 349 PLN
           299 PLN – dla członków PIRKFiS
Cena zawiera:

  • udział w zajęciach przypominających, egzamin i wydanie zaświadczenia
    Aby zapisać się na kurs należy wysłać maila z danymi: imię, nazwisko, pesel, adres, telefon, termin i miejsce kursu, wykonać wpłatę zaliczki w kwocie 200 zł gotówka w biurze lub przelewem na konto bankowe

mBank nr 43 1140 2004 0000 3202 7828 5313 i przesłać na maila potwierdzenie banku. Po otrzymaniu maila ze zgłoszeniem, biuro potwierdzi dopisanie Państwa do listy kursantów. W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt tel. 17 200 00 11, 881 848 881.

  • zaświadczenie o przynależności do jednostki współpracującej z Państwowym Ratownictwem Medycznym
  • zaświadczenie o zdanym egzaminie KPP, które straciło ważność

Kurs jest niezbędny do podjęcia pracy w niektórych zawodach np: jako Ratownik Wodny. Jest honorowany podczas aplikowania do pracy w służbach mundurowych np Policji, Straży Pożarnej.

Egzamin odbywa się w formie testu oraz zajęć praktycznych z udzielaniem KPP i resuscytacji.

Promocja 10% wartości kursu dla każdego polecającego. Zasady promocji są proste poleć znajomemu nasz kurs, a otrzymasz od nas 10% zniżkę na wybrany przez siebie kurs lub szkolenie z naszej oferty.

Zobacz inne kursy