KURS INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ – SURVIVAL

kurs_survival_polski_instytut

Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności survival

Kurs instruktora survivalu to kurs po którym otrzymasz uprawnienia zawodowe instruktora rekreacji ruchowej survival.

Kurs na instruktora rekreacji ruchowej składa się z dwóch części:

 • Ogólnej – zakończonej egzaminem pisemnym (zwolnieni są absolwenci posiadający tytuł instruktora z innej dyscypliny lub absolwenci wyższej uczelni o kierunku wychowanie fizyczne lub sport)
 • Specjalistycznej – zakończonej egzaminem praktycznym, ustnym i pisemnym.

Odbycie kursu i zaliczenie egzaminu pozwolą na:

 • Wykonywanie samodzielnej pracy jako instruktor survivalu dla osób rekreacyjnie uprawiających dyscyplinę sportową w szkołach, ośrodkach czy na obozach i koloniach. Prowadzenie zajęć indywidualnie i grupowo niezależnie od wieku dzieci, młodzieży i dorosłych, których celem jest nauka i doskonalenie technik przetrwania.
 • Otwarcie własnej szkoły survivalu,
 • Prowadzenie zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego i szkolnego klubu sportowego SKS.

 

Zapraszamy

Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas kursy były na wysokim poziomie i przygotowywały przyszłych absolwentów do budowania własnego warsztatu pracy instruktora.

Zapewniamy doświadczoną kadrę szkoleniową i przyjazną atmosferę podczas zajęć.

 

Terminy i numery kursów intensywnych:

04.01 – 10.01.2021 – numer 01/IRRSUR/21
11.01 – 17.01.2021 – numer 02/IRRSUR/21
18.01 – 24.01.2021 – numer 03/IRRSUR/21
25.01 – 31.01.2021 – numer 04/IRRSUR/21
01.02 – 07.02.2021 – numer 05/IRRSUR/21
08.02 – 14.02.2021 – numer 06/IRRSUR/21
15.02 – 21.02.2021 – numer 07/IRRSUR/21
22.02 – 28.02.2021 – numer 08/IRRSUR/21

 

Organizujemy kursy szczególnie na terenie województwa podkarpackiego w miejscowościach takich jak:
Rzeszów, Jasło, Krosno, Sanok, Dębica, Lesko, Przemyśl. A także na terenie całej Polski w Krakowie, Lublinie, Warszawie, Łodzi, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Olsztynie, Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie.

 

UWAGA !!! Jesteśmy w stanie zorganizować kurs na terenie całej Polski. Jeśli interesuje Cię kurs w innej miejscowości niż oferowana przez nas skontaktuj się z nami.

 • Cena:
  • Standard: 1300zł (cz. ogólna 200zł, cz. specjalistyczna 1100zł)
  • Członkowie Polskiego Instytutu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu 1100zł (cz. ogólna 150zł, cz. specjalistyczna 950zł)

  W cenie:

  • Profesjonalna kadra instruktorska z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i pedagogicznym.
  • Zajęcia praktyczne na wysokim poziomie.
  • Materiały dydaktyczne.
  • Wydanie uprawnień.
  • Ubezpieczenie.
  • 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie.

  Cena nie zawiera:

  • Wyżywienia oraz zakwaterowania.
  • Sprzętu sportowego.

   

Warunki uczestnictwa:

 • Ukończenie 18 roku życia
 • Wykształcenie minimum zawodowe dla instruktora rekreacji ruchowej, co najmniej średnie dla instruktora sportu
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych – wymagane podpisanie oświadczenia przed rozpoczęciem kursu.
 • Wysoka sprawność fizyczna.

Warunki zapisów:

 • Wpłata na konto bankowe lub w formie gotówkowej (płatność w biurze – Rzeszów) zaliczki w kwocie 500 zł.
 • Wysłanie zgłoszenia na kurs drogą e-mailową zawierającego: dane osobowe i teleadresowe (miejsce zamieszkania, numer telefonu, e-mail) kursanta, dowód wpłaty zaliczki.

Uprawnienia otrzymywane po kursie:

 • Instruktor Survivalu
 • Legitymacja instruktorska (klasyczna i plastikowa)
 • Zaświadczenie MEN i Polskiego Instytutu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu
 • Certyfikat w języku polskim (możliwość wydania certyfikatu w języku angielskim – dopłata 30 zł)
 • Koszulka instruktora (dopłata 50 zł).

Program kursu

Część ogólna / teoretyczna – wykłady

 1. Różnice pomiędzy survivalem a rekreacją.
 2. BHP i pierwsza pomoc.
 3. Prawo a survival.
 4. Psychologia przetrwania.
 5. Omówienie technik przetrwania.
 6. Elementy terenoznawstwa.
 7. Pozyskiwanie pożywienia w sytuacjach ekstremalnych.
 8. Elementy botaniki.
 9. Wykorzystanie odzieży oraz sprzętu.
 10. Egzamin z wiedzy teoretycznej.

Zajęcia praktyczne

 1. Rozniecanie ognia i przygotowywanie posiłków.
 2. Pozyskiwanie wody i żywności z otoczenia.
 3. Pierwsza pomoc w praktyce.
 4. Organizowanie schronienia oraz noclegu.
 5. Tworzenie prowizorycznej broni.
 6. Nauka wiązania węzłów.
 7. Wołanie o pomoc – przekazywanie informacji na odległość, znaki świetlne.
 8. Improwizacja survivalowa.
 9. Botanika
 10. Elementy wspinaczki.
 11. Meteorologia
 12. Zachowanie podczas wypadków – lawina, pożar, powódź, burza, ukąszenia.
 13. Usystematyzowanie zdobytej wiedzy i umiejętności podczas dnia przetrwania.
 14. Egzamin praktyczny.

Wymagane dokumenty w dniu rozpoczęcia kursu:

 • Dowód wpłaty całej kwoty.
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej/wyższej.

Procedura zapisów

Aby zostać wpisanym na listę kursantów, na dany termin należy:

 1. Wpłacić pełną kwotę za kurs z góry lub przedpłatę w wysokości 500 zł na konto bankowe: mBank nr 43 1140 2004 0000 3202 7828 5313 pozostałą część wpłaty należy przelać najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem kursu. W tytule przelewu podajemy Imię i Nazwisko oraz numer kursu.
 2. Wysłać e-mail z danymi imię i nazwisko, data urodzenia, termin i numer kursu oraz potwierdzenie dokonania przelewu biuro@pirkfis.pl

 

Uwaga !! z części ogólnej zwolnieni są absolwenci posiadający tytuł instruktora z innej dyscypliny lub absolwenci wyższej uczelni o kierunku wychowanie fizyczne lub sport.

 

Informacje dodatkowe:

 • Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez inny podmiot: pracodawcę, Powiatowy Urząd Pracy, środki unijne itp.
 • Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Możliwość rozłożenia płatności za kurs na 2-3 raty.
 • Komplet dokumentów tj. uprawnień zawodowych otrzymujemy po opłaceniu pełnej kwoty kursu
 • Dokumenty wydawane są na drukach MEN
 • Dla chętnych wystawiamy fakturę lub rachunek za udział w kursie.
 • Kursanci na czas kursu ubezpieczeni przez Instytut
 • Kursanci wycofujący się z kursu bez podania przyczyny tracą zaliczkę lub w przypadku uzasadnionej nieobecności jej część.
 • Podczas kursu obowiązuje odpowiedni strój sportowy.​

​Masz więcej pytań, zadzwoń lub napisz. Chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Promocja do 10%: przy wpłacie pełnej kwoty gotówką lub przelewem na konto firmowe.

Przy zebraniu grupy co najmniej 8 osób, zrobisz kurs bezpłatnie.
Za każdą zgłoszoną osobę kurs do 10 % taniej !

Zobacz inne kursy