KURS PODSTAWY TERAPII W WODZIE

kurs_terapia_w_wodzie_polski_instytut

Prowadzący: mgr Krzysztof Miłkowski – Instruktor/Terapeuta Watsu (WABA Rec.), Wykładowca Halliwick (IHA Rec. Lecturer), Terapeuta Halliwick, Terapeuta Bad Ragaz Ring Method, Dyplomowany Terapeuta PNF, na co dzień pracujący w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli z osobami niepełnosprawnymi, głównie z uszkodzeniami i zaburzeniami neurologicznymi. Od kilkunastu lat zajmuje się usprawnianiem i wspomaganiem rozwoju z wykorzystaniem środowiska wodnego.

 

Kurs jest dedykowany w szczególności:

 • dla studentów fizjoterapii
 • specjalistów odnowy biologicznej
 • rehabilitantów
 • instruktorów pływania chcących pracować w wodzie

Miejsca i terminy: 20-21.11.2020r.

Czas trwania: 2 dni

Zajęcia obejmują 16 godzin zegarowych, w tym 6 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych w wodzie.

Liczba miejsc ograniczona: 10-12 osób

 • Cena: 700 zł

Zapisów można dokonać przesyłając e-mail na adres: biuro@pirkfis.pl zawierając następujące dane uczestnika: imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres e-mail, datę i miejsce urodzenia oraz załączyć potwierdzenie dokonania wpłaty zaliczki tytułem: Kurs podstawy terapii w wodzie kwocie 300 zł. Zapisy i wpłaty przyjmujemy najpóźniej do 12 listopada 2020r. na konto mBank nr 43 1140 2004 0000 3202 7828 5313.

Umiejętności po kursie:
Osoba która ukończy kurs zapozna się z różnymi metodami oraz sposobami prowadzenia terapii z wykorzystaniem środowiska wodnego. Pozna pasywne i aktywne formy hydrokinezyterapii oraz psychologiczne aspekty pracy w wodzie.
Zapozna się z wykorzystaniem różnych metod i koncepcji pracy w wodzie w terapii grupowej jak i indywidualnej.
Pozna międzynarodowe standardy w zakresie hydrokinezyterapii.

Kurs jest dedykowany w szczególności:

 • dla studentów fizjoterapii,
 • dla specjalistów odnowy biologicznej,
 • dla rehabilitantów,
 • dla instruktorów pływania

Program kursu:

Teoria:

 • filozofia pracy w wodzie
 • fizyka wody
 • metody i koncepcje pracy w wodzie:
  • podstawy teoretyczne Watsu
  • wprowadzenie do Koncepcji Halliwick
  • Bad Ragaz Ring Method
  • WATA
  • WaterDance
  • HealingDance
  • Aquaternatives
  • AiChi
 • BHP pracy w wodzie
 • strategie terapii w wodzie

Praktyka:

 • fizyka wody w praktyce
 • kontrola oddychania
 • kontrola równowagi
 • Halliwick
 • Watsu
 • BRRM
 • AiCHI
 • UnderWater

Informacje dodatkowe:

 • Kurs jest bardzo intensywny, wymaga dobrego stanu zdrowia (średnio 4-6 godzin dziennie zajęć na basenie).
 • Uczestnicy przywożą ze sobą minimum 2 stroje kąpielowe, 2 ręczniki, butelkę lub bidon na wodę, minerały i multiwitaminy lub napój izotoniczny.
 • Przeciwwskazaniem do udziału w kursie jest zły stan zdrowia. Osoby cierpiące na lęk przed wodą powinny zgłosić taką informację wcześniej.
 • Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Dla chętnych wystawiamy fakturę lub rachunek za udział w kursie.
 • Kursanci wycofujący się z kursu bez podania przyczyny tracą zaliczkę lub w przypadku uzasadnionej nieobecności jej część.
 • Podczas kursu obowiązuje odpowiedni strój.

 

Szczegółowe informacje na temat oferty udziela Ewelina

pod nr tel. 535 280 323

Zobacz inne kursy