KURS WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU

Kurs wychowawcy wypoczynku to kurs, po ukończeniu którego otrzymasz uprawnienia do wykonywania zawodu opiekuna, wychowawcy na koloniach, obozach, zimowiskach, zielonych szkołach itp. zarówno na terenie Polski jak i poza granicami kraju.

Kurs składa się z części teoretycznej w postaci wykładów oraz zajęć praktycznych.
Kurs kończy się egzaminem, którego wynikiem jest otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku.

Do dyspozycji kursantów posiadamy również bezpłatne materiały szkoleniowe w postaci podręcznika wychowawcy.
Wymiernym plusem ukończenia kursu jest możliwość zarówno zarabiania jak i zwiedzania.

Zapraszamy

Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas kursy były na wysokim poziomie i przygotowywały przyszłych absolwentów do budowania własnego warsztatu pracy wychowawcy wypoczynku.

Zapewniamy doświadczoną kadrę szkoleniową i przyjazną atmosferę podczas zajęć.

Terminy i numery kursów intensywnych:

04.07 – 11.07.2020 – numer 01/KWW/20

18.07 – 25.07.2020 – numer 02/KWW/20

01.08 – 08.08.2020 – numer 03/KWW/20

15.08 – 22.08.2020 – numer 04/KWW/20

 

Terminy i numery kursów weekendowych:

06-07.07., 13-14.07., 20-21.07.; 2020 – numer 01/KWWW/20

27-28.07., 03-04.07., 10-10.08.; 2020 – numer 02/KWWW/20

17-18.08., 24-25.08., 31-01.09.; 2020 – numer 03/KWWW/20

07-08.09., 14-15.09., 21-22.09.; 2020 – numer 04/KWWW/20

 

Jesteśmy w stanie zorganizować kurs na terenie całej Polski. Jeśli interesuje Cię kurs w innej miejscowości niż oferowana przez nas skontaktuj się z nami.

PAMIĘTAJ!!!

Zbierz grupę około 10 osób i zdobądź uprawnienia za darmo!

Cena:

 • Cena standardowa: 299,00 zł
 • Członkowie Polskiego Instytutu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu oraz podmioty współpracujące: 249,00 zł

Warunki uczestnictwa:

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie min. średnie (oraz dla uczniów klas maturalnych)
 • Osoby niekarane
 • Predyspozycje do pracy z dziećmi

Uprawnienia otrzymywane po kursie:

 • Uzyskane kwalifikacje pozwolą na ubiegania się o stanowisko wychowawcy m.in. kolonii, zimowisk, półkolonii.
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku zgodnie z wymogami MEN.
 • Po ukończeniu kursu na wychowawcę kolonii (wypoczynku) możesz legalnie zarabiać na koloniach, obozach, zimowiskach, zielonych szkołach, itd.

Program:

 

Kurs składa się z części teoretycznej w postaci wykładów oraz zajęć praktycznych. Łącznie jest to 36 godzin szkoleń.

 

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

 • koordynacyjna rola władz oświatowych
 • obowiązujące przepisy
 • elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi
  potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i
  zagrożenia niedostosowaniem społecznym

Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:

 • rada wychowawców
 • grupa jako zespół wychowawczy
 • organizacja i rozkład dnia
 • regulamin uczestnika wypoczynku

Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:

 • opracowanie planu wychowawczego grupy
 • dokumentacja wychowawcy
 • obowiązki wychowawcy grupy
 • metody i formy realizacji planów wychowawczych

Ruch i rekreacja:

 • cele i zadania zajęć wychowania fizycznego
 • metody nauki technik pływania
 • gry i zabawy ruchowe
 • gry zespołowe
 • sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka
 • organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z
  niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

Turystyka i krajoznawstwo:

 • cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku
 • organizacja wycieczek
 • organizacja biwaków
 • gry terenowe

Zajęcia kulturalno-oświatowe:

 • cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych
 • organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich 3)
  elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia
 • prowadzenie kroniki
 • organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
 • gry i zabawy świetlicowe
 • konkursy, wystawy, dyskusje
 • śpiew, muzyka, plastyka itp.

Zajęcia praktyczno-techniczne:

 • cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych
 • formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
 • prace dekoracyjne i zdobnicze
 • indywidualne zainteresowania uczestników
 • rozwój zainteresowań uczestników

Prace społecznie użyteczne:

 • cele i zadania prac społecznie użytecznych
 • wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat
 • prace w zakresie samoobsługi
 • prace na rzecz miejsca wypoczynku
 • prace na rzecz środowiska

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:

 • przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku
 • pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

 

*Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia.

Wymagane dokumenty w dniu rozpoczęcia kursu:

 • Dowód wpłaty całej kwoty.
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej/wyższej.

Procedura zapisów

Aby zostać wpisanym na listę kursantów, na dany termin należy:

 1. Wpłacić pełną kwotę za kurs z góry lub przedpłatę w wysokości 150 zł na konto bankowe: mBank nr 43 1140 2004 0000 3202 7828 5313 pozostałą część wpłaty należy przelać najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem kursu. W tytule przelewu podajemy Imię i Nazwisko oraz numer kursu.
 2. Wysłać e-mail z danymi imię i nazwisko, data urodzenia, termin i numer kursu oraz potwierdzenie dokonania przelewu na e-mail: biuro@pirkfis.pl

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

Szczegółowe informacje

na temat oferty pod numerem:

Tel. 17 200 00 11

Tel. 888 881 991

lub e-mail: biuro@pirkfis.pl

Informacje dodatkowe:

 • Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez inny podmiot: pracodawcę, Powiatowy Urząd Pracy, środki unijne itp.
 • Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Możliwość rozłożenia płatności za kurs na 2-3 raty.
 • Komplet dokumentów tj. uprawnień zawodowych otrzymujemy po opłaceniu pełnej kwoty kursu.
 • Dokumenty wydawane są na drukach MEN.
 • Dla chętnych wystawiamy fakturę lub rachunek za udział w kursie.
 • Kursanci na czas kursu są ubezpieczeni przez Instytut.
 • Kursanci wycofujący się z kursu bez podania przyczyny tracą zaliczkę lub w przypadku uzasadnionej nieobecności jej część.
 • Podczas kursu obowiązuje odpowiedni strój sportowy.​

 

​Masz więcej pytań, zadzwoń lub napisz. Chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Promocja 10% wartości kursu dla każdego polecającego. Zasady promocji są proste poleć znajomemu nasz kurs, a otrzymasz od nas 10% zniżkę na wybrany przez siebie kurs lub szkolenie z naszej oferty.

Zobacz inne kursy